Condicions generals - Can Vila Boqueria

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització de la web www.boqueriaiberica.com que Can Vila Boquería S.L. posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat de proporcionar informació sobre els seus productes, serveis i preus. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si es realitza amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació pública.

La totalitat d'aquesta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Can Vila Boquería S.L.

Can Vila Boquería S.L. es reserva el dret a modificar l'oferta comercial de la web en qualsevol moment i de mantenir el seu contingut actualitzat sense obligar-se a assegurar una actualització plena.

Can Vila Boquería S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web www.boqueriaiberica.com, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari.

Obligacions de l'Usuari i/o Client

L'usuari i/o client de www.boqueriaiberica.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d'informació o compra.

En el supòsit de la venda o comercialització de productes de la nostra web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

Descripció dels productes i serveis

Els articles exposats en www.boqueriaiberica.com estaran disponibles per a la seva venda fins a fi d'existències.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen en la seva pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.

La responsabilitat civil de www.boqueriaiberica.com pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos; l'usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat per qualsevol altre concepte en cas d'insatisfacció dels productes adquirits en aquesta pàgina web.

Can Vila Boquería S.L. podrà modificar les Condicions Generals en el moment que ho estimi oportú.

Legislació aplicable i Jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o execució d'aquestes condicions generals de venda serà competència exclusiva dels Tribunals de Barcelona.